HABITAT

Et Videns- og Dialogcenter for

Vild Natur og Mennesker


Vi tager fat i aktuelle temaer, hvor der er konflikt mellem den vilde natur og mennesker.

Her får du faglig viden og forståelse for de forskellige synspunkter i et fysisk mødested.

Habitats projektperiode er afsluttet. Habitat har afholdt en række arrangementer med stor opbakning og en spændende, udfordrende og saglige dialog om menneskets samspil med den vilde natur.


Styregruppen for Habitat arbejder på nuværende tidspunkt med at undersøge muligheden for at videreføre Habitat.


Tak til alle fremmødte, samarbejdspartnere og oplægsholdere.