HABITAT

Et Videns- og Dialogcenter for

Vild Natur og Mennesker


Vi tager fat i aktuelle temaer, hvor der er konflikt mellem den vilde natur og mennesker.

Her får du faglig viden og forståelse for de forskellige synspunkter i et fysisk mødested.

Kommende arrangementer

27. februar 2023

Tidspunkt:

Mandag den 27. februar 2023 kl. 18.00.


Mødested:

Plexus Idom-Råsted, Idomlundvej 23a, 7500 Holstebro.


Pris:

250,- per. person, inkl. lækker mad, kaffe og kage, samt konstruktive oplæg og  dialog.

Laks - Skarv - Bæver

Ny dato: Mandag  27. februar 2023 kl. 18.00

Dialog med fiskebiolog Kaare Manniche Ebert, (Danmarks Sportsfiskerforbund), Thomas Borup Svendsen og Karsten Lund-Platz (Naturstyrelsen) samt Ejgild Andersen (Miljøstyrelsen)


Kom med til en spændende dialog om samspillet mellem de tre arter , der lever side om side i de danske vandløb, men ikke uden problemer.

Vi bliver klogere på laks, skarv og bævers effekt på naturen, deres udbredelse og dynamikken mellem dem - og måske også det store spørgsmål: Hvad gør vi, når en art vinder frem på bekostning af en anden –skal vi gribe ind eller skal vi i stedet lade naturen ”være natur” og klare sig selv?  Skal vi beskytte naturen mod naturen?


Vi starter med spisning, med vellavet mad fra Plexus Idom-Råsted. Derefter giver vi ordet til vores oplægsholdere med tid til spørgsmål. Vi runder aftenen af med en dialog med jeres spørgsmål, hvor alle tre oplægsholdere sammen giver deres bud på svar. Der vil blive serveret kaffe og kage undervejs.


Billetter: 250,- pr. person, inkl. lækker mad, kaffe og kage, samt konstruktive oplæg og dialog med plads til nuancerne.


OBS! Tilmeldingsfrist mandag d. 20. februar 2023