HABITAT

Et Videns- og Dialogcenter for Vild Natur og MenneskerHABITAT er et Videns- og Dialogcenter om Vild Natur og Mennesker, etableret af Idom-Råsted Borgerforening 1. februar 2022 med støtte fra Bolig- og Planstyrelsen.


Ambitionen med Videns- og Dialogcentret er at mødes ansigt til ansigt og drøfte de dilemmaer, der naturligt opstår når mennesker og den vilde natur mødes. Det handler om konstruktiv dialog, at få konkret og opdateret viden samt en større forståelse for hinandens oplevelser og synspunkter.


Centrets mission er at arrangere events, konferencer, møder og guidede ture med udgangspunkt i alle de dilemmaer og muligheder, der opstår, når samfundets ønske om mere vild natur og større biodiversitet skal forenes med de erhvervs- og fritidsinteresser, der er knyttet til de samme områder.

.

01

HABITAT skal skabe interesse for, hvordan det kultur-og naturlandskab, vi lever i, skal udvikle sig

04

HABITAT skal være stedet, hvor de, der forsker i vild natur mødes med dem, der lever ved og i vild natur.

02

HABITAT skal formidle faktuel viden om flora og fauna i vild natur, men uden at tage stilling til, hvad der er vigtigst i forhold til hvad.

05

HABITAT skal være stedet, hvor man både taler og lytter til hinanden om alle de glæder og besværligheder, der er forbundet med vild natur og menneskelig aktivitet.

 

03

HABITAT skal være stedet, hvor alle, der interesserer sig for natur mødes ansigt til ansigt og i både respektfuld og fordomsfri dialog udveksler synspunkter, ikke så man nødvendigvis går enige derfra, men så man får forståelse for hinandens perspektiv.

 

06

HABITAT ligger der, hvor natur-og kulturlandskabet flyder sammen med de glæder, men også interessekonflikter, det indebærer.

Danmarks kort

HABITAT er geografisk placeret centralt i forhold til mange af de højaktuelle dilemmaer, der vedrører vild natur.


  • Centret er nabo til Stråsø Natur Nationalpark, som er under etablering
  • Centret ligger der, hvor landets første ynglende ulvepar blev registreret, men også der, hvor landets største producent af slagtelam driver naturpleje på offentlige og privatejede arealer og oplever at ulve i blodrus dræber eller lemlæster dyrene
  • Centret ligger der, hvor landets største kronvildtbestand begejstrer jægere og frustrerer landmænd, som får ødelagt markafgrøder for hundrede tusinder af kroner.
  • Centret ligger der, hvor bævere bygger dæmninger i Storåens tilløb og forhindrer en af landets stærkeste laksebestande i at nå frem til deres gydepladser.
  • Centret ligger der, hvor landmænd har etableret en stor produktion af økologiske grise, som tiltrækker en voksende bestand af fredede ravne, som hakker smågrise til døde
  • Centret ligger, hvor COOP Danmark har etableret sin første folkeskov.
  • Centret ligger, hvor traner er begyndt at yngle og storken er genindvandret.